اخبار

بازگشت

کنترل کلسترول خون

اسپیروویت غنی از نوعی اسیدچرب به‌نام گاما لینولنیک اسید است که موجب کمک به کاهش کلسترول آزاد و LDL خون و افزایش HDL می‌شود و درنتیجه می‌تواند از ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی پیشگیری ‌کند.