اخبار

بازگشت

کمک به کنترل وزن

اسپیروویت کلسترول ندارد، پروتئین‌های آن زود هضم اند و مصرف آن به‌صورت منظم و در دوز کافی، می‌تواند حجم غذای روزانه فرد را کاهش دهد.
usage3