اخبار

بازگشت

کمک به کاهش علائم ناشی از آبریزش بینی حساسیتی

در مطالعات متعدد، اثرات این مکمل غذایی در بیماری التهاب مخاط بینی (رینیت آلرژیک) به اثبات رسیده است.