اخبار

بازگشت

کمک به پیشگیری از مسمومیت با فلزات سنگین

نقش اسپیروویت در کمک به سم‌زدایی از بدن در برابر فلزات سنگین مثل کادمیوم ثابت شده است.