اخبار

بازگشت

کمک به محافظت کبدی

مطالعات نشان داده‌اند که مصرف اسپیروویت می‌تواند از کبد در برابر سموم و بروز کبدچرب محافظت کند. این خاصیت به فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن نسبت داده شده است.