اخبار

بازگشت

کمک به تقویت سیستم ایمنی

اسپیروویت موجب تحریک‌ سیستم ایمنی می‌شود. اصلی‌ترین دلیل این فعالیت به وجود پلی‌ساکاریدهای موجود در آن نسبت داده شده است. به‌این‌ترتیب، این مکمل غذایی می‌تواند مقاومت بدن را در برابر بیماری‌ها بخصوص عفونت های ویروسی افزایش دهد.