اخبار

بازگشت

بهبود عملکرد گوارشی

مواد مغذی موجود در اسپیروویت موجب رشد باکتری‌های مفید روده شده و به تقویت دستگاه گوارش کمک می‌کند.