مراکز
فروش

بازگشت

تبریز

نام داروخانهتلفنآدرس
 داروخانه دکتر رسولی 041-5550032 تبریز، شریعتی جنوبی، جنب پاساژ ضرغامی
 داروخانه امیرعابدین 041-33331800 تبریز، خیابان ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی
داروخانه صحت041-5573767تبریز-17 شهریور برج آذربایجان
داروخانه نژاد امین041-33306707تبریز، خیابان آزادی، نبش گلگشت