spruvit

اسپیروویت
اسپیرولینا پلاتنسیس
100 عدد قرص 500 میلی‌گرمی
مکمل رژیمی-غذایی و ورزشی


موارد مصرف
اسپیروویت از زمان‌های بسیار دور به‌عنوان غذای پرارزش، مورد مصرف انسان بوده است، بنابراین از جنبه تاریخی، اسپیروویت یک غذا است. اما به این دلیل که این غذا موجب کمک به درمان برخی از بیماری‌ها نیز می‌شود، در حال حاضر به‌عنوان مکمل تغذیه‌ای دردسترس است. تاکنون تحقیقات زیادی پتانسیل‌های آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی این فرآورده تایید کرده اند. اسپیروویت می‌تواند به کنترل بیماری کبدچرب غیرالکلی، تقویت سیستم ایمنی، کنترل قند و چربی خون و همچنین کاهش اشتها کمک کند.

جدول ارزش غذایی